Namik Kemal - Vatan Kasidesi

1      Görüp hükkam-ı asrı münharif sıdk u selametten
         Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten

2      Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
         Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez lanetten

3      Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
         Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

4     Vücudun kim hamir-i mayesi hak-i vatandadır
         Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mühnetten

5     Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
        Köpektir zevk alan sayyad-ı biinsafe hizmetten

6     Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-yi hürriyet
        Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten

7     Gönülde cevher-i elmasa benzer cevher-i gayret
        Ezilmiş siddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

8     Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet
        Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

9     Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
        Cemalin ta ebed dur olmasın enzar-ı ümmetten

10   Ne yar-i can imişsin ah ey ümmid-i istikbal
         Cihanı sensin azad eyliyen bin ye's ü mihnetten

11    Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infaz et
         Huda ikbalini hıfz eylesin her türlü afetten

12  Kilab-ı zulme kaldı gezdiğin nazende sahralar
         Uyan ey yareli şir-i Jiyan bu hab-ı gafletten

 1 - Çağın yöneticilerini doğruluk ve güvensizlikten uzaklaşmış görüp şerefle ve mutlulukla hükümet kapısından ayrıldık.
 2 - Kendini insan bilenler,halka hizmetten usanmaz,mert olanlar,mazlumlara yardımdan el çekmez
 3 - Millet değersiz görülüyorsa şanına noksan gelir sanma.Cevher,yere düşmekle değerinden kaybetmez
 4 - Vücudunun mayasının hamuru ki vatan toprağındandır,vücut vatan yolunda eziyet ve sıkıntılardan toprak olursa ne gam!
 5 - Dünyada zalimin yardımcısı alçaklardır insafsız avcıya hizmet etmekten zevk alanlar köpektir!
 6 - Zulümle,cefayla hürriyeti yok etmek ne mümkün!Gücün varsa çalış,insanlıktan anlayışı kaldır.
 7 - Gayret cevheri,gönülde elmas cevherine benzer.basıncın şiddeti,ağırlığın tesiriyle ezilmez
 8 - Ah,ey hürriyetin güzel yüzü,ne gözbağcı imişsin! Gerçi esirlikten kurtulduk,aşkının esiri olduk.
 9 - Gönülleri çekmek kuvveti şimdi senindir,güzelliğini gizleme.Güzelliğin,hakın bakışlarından,sonuna kadar,uzak olmasın.
 10 - Ah,ey geleceğin ümidi ne candan sevgiliymişsin! Dünyayı bin türlü keder ve sıkıntıdan kurtaran sensin.
 11 - Devlet devri senindir,dünyaya sözünü geçir.Tanrı,bahtlılığını her türlü felaketlerden korusun.
 12 - Ey kükremiş yaralı arslan,bu gaflet uykusundan uyan! Gezdiğin nazlı ovalar zulüm köpeklerine kaldı.

 NOT: Namık Kemal'in en güçlü şiirlerinden birisidir.

Kommentar schreiben

Kommentare: 1
  • #1

    Oleg (Donnerstag, 27 September 2012 21:16)

    THX for info

Bookmark and Share

Sanal Kütüphane

Anitkabir Sanal Gezisi

Haftanin siiri

Göründü memleketin iç yüzü,çöktüyse temel.
Simdilik harice karsi yüzümüz olsa dahi
Yüzümüz yok bakacak kabrine ecdâdimizin.
Tükürür zannederim çehremize, vatanin tarihi.

 

Neyzen Tevfik

1943